جهت ثبت طرح صنعتی لازم است که قبل از هرگونه اقدامی با بررسی طرح در حیطه کالایی مورد نظر امکان ثبت آن را تا حدی بررسی نمود . قبل از ارائه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در اداره مالکیت صنعتی ، می توان با بررسی و استعلام ثبت طرح صنعتی خود از طریق فرم جستجو زیر از ارائه اظهارنامه هایی که منجر به اخطار و رد می شوند جلوگیری نمود.

نکات مهم در استعلام طرح صنعتی به صورت آنلاین :

  1. کلمه کلیدی مورد نظر برای جستجو را به درستی وارد نمایید.
  2. هر چه کلمه کلیدی کلی تر باشد مدت زمان جستجو بیشتر خواهد شد.
  3. مرجع این جستجو اداره ثبت مالکیت معنوی می باشد .

فرم استعلام ثبت طرح صنعتی به صورت آنلاین

نتایج جستجو شده برای عنوان : سبد بازی

تصویر عنوان طرح صنعتی تاریخ ثبت نام طراح نام صاحب طرح توضیحات