جهت ثبت اختراع لازم است که قبل از هرگونه اقدامی با بررسی طرح در حیطه کالایی مورد نظر امکان ثبت آن را تا حدی بررسی نمود . قبل از ارائه اظهارنامه ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی ، می توان با بررسی و استعلام ثبت اختراع خود از طریق فرم جستجو زیر از ارائه اظهارنامه هایی که منجر به اخطار و رد می شوند جلوگیری نمود.

نکات مهم در استعلام اختراع به صورت آنلاین :

  1. کلمه کلیدی مورد نظر برای جستجو را به درستی وارد نمایید.
  2. هر چه کلمه کلیدی کلی تر باشد مدت زمان جستجو بیشتر خواهد شد.
  3. مرجع این جستجو اداره ثبت مالکیت معنوی می باشد .

فرم استعلام ثبت اختراع به صورت آنلاین

نتایج جستجو شده برای عنوان : سبد بازی

عنوان اختراع شماره اظهارنامه شماره ثبت تاریخ ثبت صاحب اختراع